lørdag 10. desember 2011

tiande desember

"To know you have enough, is to be rich."
- Tao Te Ching

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

alt er mogleg. det umoglege tek berre litt lenger tid.