torsdag 24. mars 2011

i dag vil eg helst gifte meg


I staden driv eg med hardcore utsetjing av pakking. 

(PS: Eg veit ikkje kor biletet kjem frå. Veit du? Sei ifrå!)

1 kommentar:

alt er mogleg. det umoglege tek berre litt lenger tid.